Šta predstavlja E-Trustmark?

Jedan od najčešćih načina koji se u svetu koristi za povećanje kredibiliteta elektronske trgovine je postavljanje oznaka poverenja (E-Trustmark).  Šta su oznake poverenja?

Obzirom da je najveća prepreka potrošačima za odluku o kupovini upravo susret sa nepoznatim trgovcem, oznake poverenja su osmišljene kao sredstvo za smanjenje nepoverenja potrošača.

Oznaku poverenja dodeljuju izdavaoci oznake koji pre davanja dozvole trgovcu da oznaku postavi na vebsajtu, vrše detaljan pregled načina na koji obavlja elektronsku trgovinu prema unapred određenim kriterijumima. Ako trgovac i način obavljanja elektronske trgovine zadovolje sve predviđene kriterijume, dodeljuje im se oznaka poverenja koju u vidu slike, logo-a, trgovac postavlja na vebsajt. Link sa prikazane oznake obično vodi na posebnu stranu izdavaoca oznake poverenja na kojoj se potvrđuje da je ona validna u trenutku kada je potrošač vidi na vebsajtu.

Šta se postiže postavljanjem oznake poverenja? Kada potrošač vidi oznaku poverenja, njegovo poverenje u nepoznatog trgovca putem interneta se povećava jer zna da je pre dodele te oznake, izdavalac detaljno proverio način obavljanja elektronske trgovine, njenu usklađenost sa zakonom kao i samog trgovca.
Sama činjenica da je neka nezavisna treća strana proverila način poslovanja trgovine putem interneta, njenu legalnost i trgovca koji stoji iza nje daje potrošaču dovoljno elemenata da stekne poverenje i sa više sigurnosti obavi željenu kupovinu.

 

E-Trustmark u Srbiji – Da li u Srbiji postoji mogućnost dobijanja oznake poverenja ?

 

Da. EU projekat Razvoj elektronskog poslovanja započeo je proces dodele oznake poverenja u elektronskoj trgovini (E-Trustmark) kao prvu inicijativu za uvođenje E-Trustmark principa i prakse u poslovnu zajednicu Srbije.

ebusiness-logos

Projekat IPA 2012 „Razvoj elektronskog poslovanja“ finansirala je Evropska unija. Korisnici i glavni partneri projekta bili su Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvo privrede Republike Srbije.

Zahvaljujući podršci Evropske unije kroz projekat Razvoj elektronskog poslovanja, ukupno 69 malih i srednjih preduzeća i preduzetnika dobilo je prvu nacionalnu oznaku poverenja u e-trgovini. E-Trustmark oznaka је usklađena sa konceptom evropskih oznaka poverenja.(E-commerce E-Trustmark i EMOTA European Trustmark). Izgled oznake možete videti na sledećoj slici:

e-trustmark-logo-1Svrha ove oznake je unapređenje kvaliteta domaćih internet prodavnica i uspostavljanje poverenja između internet trgovaca/pružalaca usluga i potrošača koji koriste elektronsku trgovinu. Uspostavljanje poverenja između trgovaca i potrošača stimulisaće elektronsku trgovinu kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom tržištu i imaće pozitivan uticaj na privredu Srbije.

Nakon završetka projekta u novembru 2016, e-Trustmark Sertifikaciono telo nastavlja da se bavi procesom akreditacije i dodele ove oznake malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koje je započeo projekat Razvoj elektronskog poslovanja. Aktivnosti sertifikacionog tela dostupne su na sajtu www.etrustmark.rs

Dobijanjem i postavljanjem ove oznake na svom vebsajtu dajete signal kupcima da ste kredibilan trgovac koji vodi svoju trgovinu putem interneta u skladu sa zakonima Republike Srbije i pravilima dobre prakse u oblasti elektronske trgovine i zaštite potrošača.

Kontaktirajte nas

Upišite poruku. Odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search