Ukoliko kupujete preko interneta vaša prava ( i obaveze ) kao potrošača, regulisana su nizom zakona koji regulišu oblast elektronske trgovine u R Srbiji. Tu spadaju zakon o zaštiti potrošača, zakon o elektroskoj trgovini, zakon o trgovini…

Obzirom na prirodu virtuelnog okruženja i njegove specifičnosti zakon je predvideo niz rešenja koja će vam pružiti adekvatan nivo zaštite vaših prava.

I pored toga na vama je da kao i u realnom tako i u ovom virtuelnom okruženju pažljivo birate trgovca kako bi ste bili sigurni da će ispoštovati sva vaša prava.

E-Trustmark oznakom poverenja pomažemo vam u tome!

Vaša prava u brojevima:

 • 2 godine – imate pravo na popravku i zamenu robe/usluge iako nemate garanciju (reklamacija zbog nesaobraznosti robe)
 • 14 dana – imate pravo da se predomislite ukoliko ste naručili robu preko Interneta, TV prodaje, kataloga, na prezentaciji ili od prodavca koji se pojavio na vašim vratima
 • 8 dana – rok u kome prodavac mora da Vam odgovori na reklamaciju
 • 15 dana – rok za rešavanje reklamacije (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana)
 • 30 dana – rok u kome je prodavac dužan da vam isporuči robu (ukoliko nije drugačije ugovoreno)

Oznaka poverenja potvrđuje da je pred vama pouzdan trgovac. Svi sajtovi koji nose Oznaku poverenja posluju u skladu sa zakonima R Srbije i pravilima dobre poslovne prakse.

Prednosti Oznaka poverenja za Kupce

sertifikovan01Oznaka poverenja vam kao potrošaču potvrđuje da:

 • Trgovac daje jasne i precizne informacije o svom identitetu i kontaktima
 • Opis proizvoda je precizan sa svim bitnim informacijama
 • Trgovac pruža sve infomacije o ceni i svim pratećim troškovima pre finalnog koraka naručivanja
 • Kupac ima mogućnost jasnog praćenja kompletnog procesa naručivanja uz mogućnost korekcije u svakom trenutku. Po završetku dobija potvrdu prijema porudžbine
 • Trgovac na jasan i razumnjiv način predstavlja sve uslove i ugovorne obaveze kupca
 • Trgovac nudi transparentan i opšte prihvaćen način plaćanja
 • Trgovac nudi transparentan i siguran način isporuke
 • Trgovac na jasan i razumljiv način predstavlja kupcu sva njegova zakonska prava i obaveze, pravo na odustajanje od ugovora i transparentu politiku vraćanja proizvoda
 • Trgovac ima transparentnu i lako dostupnu korisničku podršku
 • Trgovac poštuje privatnost i obezbeđuje adekvatnu zaštitu svih prikupljenih podataka o kupcu. Sve informacije o načinu prikupljanja, čuvanju i korišćenju ovih podataka dostupne su kupcu na lak i razumljiv način.

Kako prepoznati i proveriti trgovca sa Oznakom poverenja e-Trustmark ?

Oznaka na sajtu
Oznaka na sajtu

Sertifikovana online trgovina može na jednom ili više mesta na sajtu prikazati Oznaku poverenja e-Trustmark. Ona potvrđuje da je izvršena nezavisna kontrola web trgovca i njegove prodavnice.

Oznaku možete pronaći na različitim mestima na sajtu online prodavnice: kod opisa proizvoda, prilikom prikaza vaše korpe, u zaglavlju ili podnožju stranice i na drugim pozicijama.

Kliknite na Oznaku poverenja e-Trustmark kako bi ste videli Sertifikat i time proverili njenu validnost pre obavljanja kupovine na sajtu.

Sertifikat trgovca
Sertifikat trgovca

Sertifikat prikazuje relevantne podatke o trgovcu, potvrdu da zadovoljava sve e-Trustmark kriterijume, i datum do kada važi izdati sertifikat.

Bez obzira na poziciju e-Trustmark oznake na sajtu prodavnice, obratite pažnju da ona uvek prikazuje tekući datum i da sadrži link ka važećem sertifikatu trgovca. Jedino tako možete biti sigurni da je e-Trustmark oznaka poverenja validna i verodostojna.

Status trgovca i validnost izdate Oznake poverenja e-Trustmark uvek možete proveriti i na Listi sertifikovanih sajtova »

Kontaktirajte nas

Upišite poruku. Odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search