I na internetu kao i u realnom svetu prvi utisak je jako bitan. Šta će potrošači pomisliti o vama i kakav će prvi utisak steći kada posete vašu Internet stranicu za prodaju? Da li će se zadržati na njoj, pogledati proizvode i obaviti kupovinu, ili će već sledećim klikom otići na neki drugi konkurentski vebsajt, zavisi pre svega od utiska koji je vaš vebsajt ostavio na njih. Ako ne smatraju da ste kredibilni, da vam se može verovati,  neće se zadržati na vašem vebsajtu.

Prednosti Oznaka poverenja za Trgovce

Oznakom poverenja e-Trustmark poručujete kupcima da je Centar za razvoj E-trgovine kao nezavisni nacionalni autoritet proverio vašu Online prodavnicu i utvrdio da ona posluje u skladu sa važećim zakonima i pravilima dobre poslovne prakse

Nacionalnom oznakom e-Trustmark povećavate svoj kredibilitet kod kupaca što dovodi da se veći broj posetilaca vaše prodavnice sa poverenjem odlučuje za kupovinu. Veći stepen poverenja dovodi do većeg obima prodaje.

Oznaka poverenja e-Trustmark vam omogućuje:

 • Nacionalnu prepoznatljivost
 • Upotrebu standardizovane oznake poverenja
 • Povećanje poverenja kupaca
 • Višu stopu konverzija posetilaca u kupce
 • Izveštaj tajnog kupca
 • Nezavisno i redovno praćenje i analizu sajta

U toku procesa sertifikacije biće proverena usklađenost vaše Online prodavnice sa važećim zakonima R Srbije. Bićete upozoreni na sve eventualne nepravilnosti i neusklađenosti koje se moraju otkloniti pre dobijanja zvaničnog sertifikata.

INFO: Novčane kazne za pojedine prekršaje za slučaj ne ispunjenja zakonskih obaveza kreću se u iznosu od 300.000,00 do 2.000.000,00 dinara

Oznaka poverenja se izdaje na period od godinu dana, ali je i u tom periodu CReT u obavezi da povremeno vrši vanredne provere i obavesti vas ukoliko pronađe nedostatke.

Proveravaju se sledeće celine:

 • Identitet trgovca
 • Informacije o proizvodima/uslugama
 • Informacije o isporuci
 • Informacije o načinu plaćanja
 • Informisanje o pravu na otkazivanje – odustanak od ugovora
 • Faza kupovine – poručivanje
 • Posledice otkazivanja ugovora
 • Saobraznost
 • Garancija
 • Reklamacije
 • Politika privatnosti i zaštita podataka

Ukoliko budu pronađene nepravilnosti dobićete detaljan izveštaj na osnovu koga možete uraditi sve eventualno potrebne izmene. Nakon ispravljanja svih nepravilnosti navedenih u izveštaju dodeljuje se Oznaka poverenja za dati sajt.

Proces sertifikacije

 • Prijavite prodavnicu

  Prijavite vašu web prodavnicu

 • Krterijumi

  Upoznajte se sa kriterijumima, uslovima koje shop mora da ispunjava.

 • Izmene na sajtu

  Ukoliko je potrebno, izvršite potrebne izmene na vašem sajtu

 • CReT provera

  Zvanična provera ispunjenosti svih kriterijuma za sertifikaciju od strane CReT sertifikacionog tela

 • Izdavanje sertifikata

  Ispunjenjem kriterijuma stičete pravo da postavite E-Trustmark sertifikat

Postavljanjem E-trustmark oznake pokazujete kupcima da poslujete u skladu sa pravilima dobre poslovne prakse, i zakonima R Srbije koji regulišu oblast e-trgovine. Time stvarate uslove da vas potrošači dožive kao kredibilnog trgovca, da njihov prvi utisak o vašoj prodavnici bude povoljan, i da što veći broj njih završi uspešno ceo proces i postane vaš potrošač.

Kontaktirajte nas

Upišite poruku. Odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search